Onze dienstverlening is divers, we doen alles wat met planningsmanagement te maken heeft en daarbij zijn wij continu bezig ons kennisniveau te verhogen. 

Planningsmanagement op multidisciplinaire werken

Het beheersen van de factor tijd. Wij regelen het proces, zorgen dat uw team de planning opstelt en nadenkt over alle factoren die van belang zijn voor de planning (de voorbereiding!!). Wij maken clashes inzichtelijk zodat oplossingen gevonden worden, zorgen dat periodiek de voortgang wordt verwerkt en destilleren daar vervolgens de informatie uit waarmee u het project on schedule kunt houden.

Tenders

De disciplines leveren de gegevens aan, wij stellen samen, ondersteunen het proces en zorgen dat de juiste lijnen inzichtelijk zijn. Bij de aanbiedingsplanning ligt de focus zowel op het voortraject -ontwerp en vergunningen- als op de realisatie. En wij regelen ook de tenderplanning, alles om op tijd klaar te zijn en de kwaliteit van de tender te borgen. Een tender is als een project en door afhankelijkheden in beeld te brengen, periodiek de voortgang op het tenderproces te verwerken en beheersmaatregelen inzichtelijk te maken, wordt gefocust op het punt waar alles 100% gereed moet zijn.

Risk-analysis

Het risico-matig doorrekenen van de planning en advies over het efficiënt houden van het risico-management.

Korte trainingen & presentaties

In overleg met de klant, van een presentatie over de essentie van planningsmanagement tot een korte in house cursus MS-Project.

Bedrijfs-Portfoliomanagement

Alle projecten binnen het bedrijf op een rij zetten en van alle projecten direct de voortgang centraal in beeld krijgen. Zo zorg je er voor dat planning, voortgang en projectbeheersing binnen het gehele bedrijf de juiste aandacht krijgt. Daarnaast wordt er inzicht verkregen in de benodigde teamsamenstellingen en wordt er effectief van elkaar geleerd. Door middel van online toepassingen is het mogelijk strategische onderaannemers mee te nemen in het eigen beheersproces waarmee tegen geringere kosten het proces beter wordt gemanaged.

Inrichten proces planningsmanagement

Het op maat maken van het proces planningsmanagement, trainen van medewerkers en het inrichten van software, waardoor uw medewerkers de tools hebben hun projecten effectief te beheersen.

Reviews

Wij kunnen in kort bestek adviseren of een planning volledig is, wat risico’s zijn en of deze voldoet aan de verwachting van de klant.

Training on the job

Zowel korte presentaties over planningsmanagement en de verschillende software-oplossingen als het on the job trainen van medewerkers in het effectief beheersen van de planning.

We dragen ook graag bij aan de ontwikkeling van uw organisatie. Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op.