PLANNING MANAGEMENT

VOORTGANG ANALYSE PLANNING

Output is leading, een rapportage moet in één oogopslag de informatie geven die het team nodig heeft. Het is de kunst alleen dat weer te geven wat van belang is én in een vorm waarmee direct de problemen in beeld zijn.

Bij 7Scope hebben we hiervoor de VoortgangsAnalysePlanning ontwikkeld. Door slim te filteren en te groeperen worden in de VoortgangsAnalysePlanning alleen die activiteiten getoond die van belang zijn voor de boodschap die overgebracht moet worden.

Vastgelegde planningspaden en allerlei soorten sleutelmijlpalen

Het principe is simpel. In de planning worden een aantal sleutelmijlpalen gedefinieerd die van belang zijn voor het beheersen van het project. Dit kunnen bijvoorbeeld mijlpalen zijn zoals Definitief Ontwerp gereed, Start bouw, Ruwbouw gereed etc. en uiteraard ook de contractmijlpalen.

Tevens wordt het planningspad dat naar de mijlpalen loopt gedefinieerd en in de planning vastgelegd met Outline-Codes (MS-Project) of met Activity Codes (Primavera).

Na het verwerken van de voortgang wordt gekeken welke planningspaden van invloed zijn op de stand van de sleutelmijlpalen. Vaak zijn dit de planningspaden waar geen speling (float) op zit of die een negatieve speling hebben.

Paden groeperen en overallplanning

In de VoortgangsAnalysePlanning, een aparte view op de overallplanning, worden alle taken per planningspad gegroepeerd weergegeven.

Vervolgens worden alleen die activiteiten weergegeven (gefilterd) die van invloed zijn op de sleutelmijlpalen. Vervolgens kan ook nog de volgorde van de activiteiten aangepast worden om een optimaal overzicht te krijgen.

De VoortgangsAnalysePlanning wordt in pdf uitgedraaid en op de pdf wordt door middel van tekstballonnen uitleg gegeven over de voortgang en de eventueel benodigde beheersmaatregelen. 

Doordat slechts een beperkt aantal activiteiten is weergegeven -een  VoortgangsAnalysePlanning mag nooit meer dan 2 pagina’s A3 beslaan- én al die activiteiten in een logische volgorde staan, ontstaat overzicht.

Tezamen met de DeltaChart is de VoortgangsAnalysePlanning een onmisbaar onderdeel voor het tijd technisch beheersen van projecten.