Tender Oosterweel, linkeroever van Antwerpen

Tender voor het 1e van de 5 loten van de Oosterweelwerken. Betreft de reconstructie van het knooppunt Antwerpen west en St Anna en 15km aansluitende snelweg.

Winnende aanbieding

We hebben de aanbiedingsplanning gemaakt, meegewerkt aan de risicomatige doorrekening en geadviseerd over processen.

Beoogde omzet: ca M €385,-

Contractvorm: D&C

Opdrachtgever: THV Rinkoniên bestaande uit Mobilis, Artes Group, Stadsbader en CIT Blaton.