Brabo 2 (Noorderlijn), Antwerpen

Aanleg 9km tramlijn, autoluw maken Operaplein, reconstructie van het ondergrondse tramstation Operaplein, realisatie ondergrondse parking en heraanleg 3km binnenstedelijke ringweg.

 

Planningsmanagement, training and software

Op project Noorderlijn zijn we halverwege aangehaakt. We hebben het planningsmanagement geïmplementeerd, mensen getraind, software ingericht en vervolgens hebben we er het planningsmanagement uitgevoerd. Mede door onze inzet werd het project tijd-technisch beheerst.

Omzet: ca M €20o,-

Contractvrom: DBFM

Opdrachtgever: THV TramContractors bestaande uit BAM Contractors, Fabricom and BAM Track.