PLANNING MANAGEMENT

ONS DNA

Delen is vermenigvuldigen

Om de wereld in evenwicht te houden is het belangrijk dat mensen elkaar kennen, hun eigen toekomst ter hand kunnen nemen, zich kunnen ontwikkelen en perspectief hebben. Dit maakt mensen betrokken en verantwoordelijk zodat iedereen bijdraagt aan een toekomst waarin allen een veilige plek hebben.

Dichtbij dragen wij hieraan bij door het stimuleren van bedrijfscultuur waarin betrokkenheid centraal staat. Verder zijn wij lid van The New Builders, een organisatie die zich inzet voor vernieuwing in de bouw in Nederland. Verder weg ondersteunen we het micro-krediet programma van Oxfam Novib, waarin kleine ondernemers in ontwikkelingslanden de mogelijkheid krijgen hun eigen toekomst vorm te geven om hun dromen ter plaatse waar te maken. Als we delen worden we daar uiteindelijk allemaal beter van.

Wij zijn nieuwsgierig, niet alleen naar nieuwe technieken en innovaties, maar ook naar elkaar en het verhaal achter de mensen waarmee we samenwerken. Een oordeel is snel geveld en houdt de wereld overzichtelijk verdeeld, onze ervaring is echter dat overal een verhaal achter zit en dat als je hiervoor openstaat de wereld er en stuk mooier uitziet. Ook hierin willen wij onze betrokkenheid tonen en uitdragen als grondbeginsel voor onze organisatie voor een wereld waarin vertrouwen, veiligheid, vrijheid en verantwoordelijkheid belangrijke elementen zijn en iedereen een plaats heeft ongeacht afkomst, geaardheid of opleidingsniveau. Zodat iedereen naar eigen kunnen kan bijdragen aan een betere toekomst.

Graag werken we samen met mensen en organisaties die dit ondersteunen.