Live-planning

Plannen met de nadruk op het proces

7Scope voert planningsmanagement uit volgens de Live-Planning concept, een gestandaardiseerd proces dat zijn effectiviteit in de praktijk bewezen heeft. Wij leggen de nadruk op het proces en niet op de planning. Wij hebben ervaren dat een goed proces automatisch tot een goede planning leidt. Maar het omgekeerde is ook waar, zonder proces is een goede planning in no time een papieren waarheid. De kracht van het Live-Planningsproces wordt gevormd doordat wij rekening houden met het gedrag van mensen binnen teams én dat we focussen op het resultaat: Output is Leading

De essentie van plannen

Want wat is plannen eigenlijk? Wat er in de toekomst staat te gebeuren kunnen we nooit met zekerheid zeggen. Op basis van onze ervaringen uit het verleden kunnen we wel een voorspelling doen, toch blijft het in zekere mate gis-werk en vele risico’s kunnen ons originele plan doorkruisen.

Plannen is dus lastig maar we kunnen wel een truc toepassen:

 • We bepalen het doel
 • We plannen
 • We meten de voortgang
 • We sturen bij

Door continu te meten en bij te sturen zijn we in staat onverwachte omstandigheden te beheersen.

Plannen is dus meer: meten > bijsturen > meten > bijsturen > etcetera

De basis van onze manier van werken

Het Proces

 • Iedereen in het team weet wat er van hem verwacht wordt.
 • Teamleden maken hun eigen planning.
 • Planner stelt samen voor analyse
 • Er wordt gefaseerd gepland, de nabije toekomst in detail, de langere termijn op hoofdlijnen

De Hulpmiddelen

 • Planning: een goede planning die in kleine stappen omschrijft hoe we ons doel willen bereiken
 • Voortgang: voortgang wordt frequent gemeten en vastgelegd, alleen als je weet waar je staat kun je de maatregelen bepalen om ondanks afwijkingen toch je doel te bereiken
 • Rapportages: output is leading

Dus een Live-Planning betekent:

 • Altijd accurate stand van de huidige -live- situatie
 • Een planning die leeft binnen het team
 • Voortgang wordt live verwerkt

Graag komen wij van 7Scope met mensen en bedrijven in contact die gezamenlijk verder willen werken aan deze standaard in planningstechniek. Interesse? Neem dan contact met ons op.